11.10.2013/3251

Beskattning av personlig inkomst - Inkomstbeskattning av gårdsbruk - Skogsavdrag - Gårdsbruksbyggnad - Täckdike - Anskaffningsutgift - Avdrag - Gängse värde - Äktenskapsskillnad - Avvittring - Utjämning

Den skatteskyldige hade ägt bland annat skog, gårdsbruksbyggnader och täckdiken, som vid avvittringen efter äktenskapsskillnaden kvarstod i hans ägo. Den utjämning som den skattskyldige med lånemedel betalat vid avvittringen medförde inte tillägg till anskaffningsutgifterna för dessa egendomsposter.

Inkomstskattelagen 55 § 1 och 3 mom.

Inkomstskattelag för gårdsbruk 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. 4 punkten, 9 § 1 mom. och 10 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä, Leena Äärilä och Mikko Pikkujämsä. Föredragande Kari Honkala (avvikande mening).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.