9.10.2013/3182

Myndighets besvärsrätt - Polisinrättning - Körförbud - Utlåtande om rusmedelsberoende - Uppföljningstidens längd

En polisinrättning hade meddelat en körrättsinnehavare, som under tre års tid två gånger gjort sig skyldig till rattfylleri, körförbud och ålagt honom att lämna in ett intyg av en i berusningsmedelsområdet insatt läkare om uppföljning under sex månader av hans tillstånd i fråga om beroende av rusmedel. Körrättsinnehavaren gav polisinrättningen ett läkarintyg som grundade sig på en tre månader lång uppföljning av hans tillstånd. Enligt läkarintyget hade han inte konstateras vara beroende av rusmedel. Körrättsinnehavaren yrkade att körrätten skulle återställas. Polisinrättningen avslog begäran, eftersom läkarintyget var givet endast över en tid av tre månader. Förvaltningsdomstolen upphävde polisinrättningens beslut och bestämde att körrätten skulle återställas med hänsyn till läkarintyget och den omständigheten att det inte heller på någon annan grund fanns orsak att misstänka att körrättsinnehavaren skulle vara beroende av rusmedel.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade polisinrättningens besvär över förvaltningsdomstolens beslut och avslog besvären.

Omröstning 5 - 3 om polisinrättningens besvärsrätt.

Körkortslagen 17 § 2 mom. och 102 §

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa 19 §

Se även HFD 2013:161.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Esa Aalto, Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä och Leena Äärilä. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.