27.9.2013/3084

Datasekretess - Personregister - Apparats händelselogg - Tekniska uppgifter om en apparat - Uppgifter som beskriver apparatens verksamhet

Händelseloggen i en apparat som användes vid undersökning av en patient innehöll data av vilka det framgick hur apparaten fungerade. I händelseloggen fanns inga noteringar om den fysiska personen eller hans eller hennes egenskaper eller levnadsförhållanden. Händelseloggen bildade således inte ett sådant personregister som avses i personuppgiftslagen. Enbart den omständigheten att man genom att kombinera data i händelseloggen med uppgifter i patientregistret eventuellt kunde få reda på omständigheter som hänförde sig till vården av patienten gjorde inte händelseloggen till ett personregister. Dataombudsmannen hade således inte med stöd av 40 § 2 mom. i personuppgiftslagen kunnat bestämma om utövning av rätt till insyn i apparatens tekniska data eller data som hänförde sig till apparatens funktion.

Personuppgiftslagen 3 § 1 och 3 punkten, 26 § och 40 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Hannu Ranta och Liisa Heikkilä. Föredragande Hannele Klemettinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.