24.9.2013/3023

Kommunalärende - Tillsättande av tjänst - Förfarande vid val av tjänsteinnehavare - Beredning av ärende - Jämförelse av meriter - Sammandrag över sökande - Skillnet Artist-systemet

K:s stad använde vid rekrytering av personal ett elektroniskt Skillnet Artist -system, med vars hjälp det var möjligt att söka anställning hos staden genom att fylla i en elektronisk blankett på stadens webbplats. Systemet producerade ett sammandrag över sökandena. Enligt staden var sammandraget sådant att sökandenas meriter kunde jämföras. Någon separat skriftlig jämförelse av sökandenas meriter hade inte gjorts.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sammandraget över sökanden endast var ett hjälpmedel för beslutsfattaren och inte motsvarade en jämförelse av meriterna. Det beslut med vilket en av sökandena valts upphävdes dock inte på den grunden att beslutet hade fattats i felaktig ordning, trots att ingen uttrycklig skriftlig jämförelse av meriterna hade gjorts, eftersom det av handlingarna i ärendet framgick att staden vid valet av tjänsteinnehavaren under urvalsförfarandet de facto hade jämfört sökandena med varandra.

Finlands grundlag 125 § 2 mom.

Kommunallagen 90 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Anne E. Niemi, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.