23.9.2013/2996

Ändring av kommunindelning - Framställning om sammanslagning av kommuner - Kommunfullmäktige - Kommunstyrelse - Beredning - Jäv hos föredragande - Kommundirektör - Synnerlig nytta

I en kommun hade man berett sammanslagning av kommunen med två andra kommuner. På föredragning av kommundirektören hade kommunstyrelsen beslutat föreslå för fullmäktige att fullmäktige skulle godkänna förslaget till sammanslagningsavtal och att kommunen skulle göra en framställning till statsrådet om sammanslagning av kommunerna. Fullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades hos förvaltningsdomstolen, bland annat på den grunden att beslutet hade kommit till i felaktig ordning. Som motivering anfördes att kommundirektören hade varit jävig att föredra ärendet i kommunstyrelsen, eftersom i utkastet till sammanslagningsavtal ingick bestämmelser om kommundirektörens framtida ställning och löneförmåner.

Förvaltningsdomstolen avslog besvären (omröstning 2 - 1). I sina beslutsskäl anförde förvaltningsdomstolen bland annat att en kommunsammanslagning är en synnerligen viktig angelägenhet för alla de kommuner som berörs av en sådan. I sammanslagningsavtalet ska kommunerna komma överens om flera i kommunstrukturlagen angivna särskilda frågor, såsom de nuvarande kommundirektörernas ställning i den nya kommunen. I ett sammanslagningsavtal kommer kommunerna alltid överens om ett mycket stor helhet av olika frågor. I den beslutsprocess som en kommunsammanslagning innebär och i förhållande till den helhet av frågor som fullmäktige avgör med sitt beslut har avtalets överenskommelser om kommundirektörernas framtida ställning endast anspråkslös betydelse. Med tanke på kommundirektören nuvarande och framtida ställning och avlöning hade ändringen de facto endast en relativt neutral effekt. Jäv hade inte uppstått.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut.

Kommunallagen 52 § 2 mom. och 90 § 2 mom.

Förvaltningslagen 28 § 1 mom. 3 och 7 punkterna

Kommunstrukturlagen (1698/2009) 8 § och 30 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Irma Telivuo, Anne. E. Niemi, Eija Siitari, Tuomas Lehtonen och Janne Aer. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.