22.8.2013/2616

Stöd för hemvård och privat vård av barn - Kommunalt tillägg - Återkrav - Tillämplig lag - Förvaltningstvistemål

I ett ärende som gällde kommunalt tillägg till stöd för hemvård av barn och som grundade sig på kommunens eget beslut var det inte fråga om en sådan förmån som avses i 21 § 1 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Bestämmelserna i nämnda paragraf om återkrav och verkställigheten av återkrav kunde inte tillämpas.

Frågan om återkravet skulle handläggas som förvaltningstvistemål mellan kommunen och barnets vårdnadshavare..

Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 20 och 21 §

Förvaltningsprocesslagen 69 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråeden Anne. E. Niemi, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Elina Ranz.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.