19.6.2013/2093

Vattenhushållningsärende - Godkännande av kontrollplan - NTM-centralens behörighet - Tillståndsvillkor om kontroll - Anläggning för konstgjort grundvatten - Försöksverksamhetsskede

I ett laga kraftvunnet beslut hade i tillståndsvillkoren om kontroll angetts vilka omständigheter och storheter kontrollen gällde samt på vilket område tillståndshavaren skulle utöva kontroll. NTM-centralen hade inte behörighet att till denna del besluta om en mera omfattande kontrollskyldighet än vad som bestämts i det laga kraft vunna beslutet.

Vattenlagen (264/1961) 2 kap. 14 a §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Sakari Vanhala, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta och Liisa Heikkilä samt miljösakkunnigråden Harri Koivusalo och Seppo Rekolainen. Föredragande Tuulia Riikonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.