24.5.2012/1362

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Prestation av byteskaraktär - Vederlag - Samarbets- och marknadsföringsavtal - Överlåtelse av sportredskap och -tillbehör åt intressentgrupper

A Ab tillverkade och sålde sportredskap- och tillbehör. Under 2006 hade bolaget överlåtit olika slags sportredskap och -tillbehör till olika intressentgrupper. Överlåtelserna grundade sig på samarbets- och marknadsföringsavtal mellan A Ab och enskilda idrottare samt A Ab och olika idrottsförbund och idrottssällskap. I avtalen reglerades avtalsparternas förpliktelser mot varandra.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var fråga om prestationer av byteskaraktär när nyttigheter överläts med stöd av sådana samarbets- och marknadsföringsavtal. I enlighet med avtalen hade A Ab överlåtit olika slags idrottsredskap och -tillbehör till den andra avtalsparten och såsom vederlag för dessa överlåtelser av denna andra avtalspart fått en reklam-, marknadsförings- eller annan motsvarande tjänst. Det fanns en direkt och omedelbar förbindelse mellan prestationerna och värdet av den prestation som den andra avtalsparten utförde kunde mätas i pengar. Bolaget hade således inte överlåtit nyttigheterna utan vederlag, utan det var fråga om prestationer av byteskaraktär, som vid mervärdesbeskattningen jämställdes med skattepliktig försäljning. A Ab skulle således betala mervärdesskatt för ifrågavarande överlåtelser enligt mervärdesskattelagens bestämmelser om försäljning

Efterbeskattning av mervärdesskatt för räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2006 gällande månaden 9/2006
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 § och 73 § 1 mom.

Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 2.1, 5.1 och 6.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.