30.3.2012/763

Markanvändning och byggande - Kommunalärende - Markanvändningsavtal - Område som avtalsobjekt - Avtalsparter - Annan än ägaren till området - Vindkraft

Ett vindkraftsbolag och en kommun hade kommit överens om att detaljplanering skulle inledas på ett område av vars areal vindkraftsbolaget ägde cirka 0,5 procent. Ägandeförhållandena till marken på avtalsområdet hade dock inte någon avgörande juridisk betydelse när det gällde att avgöra om 91 b § i markanvändnings- och bygglagen, som gäller markanvändningsavtal, skulle tillämpas. Bestämmelsen kunde tillämpas när kommunen i avtalet hade förbundit sig att inleda planläggning. Kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet stod inte i strid med 91 b § i markanvändnings- och bygglagen och var inte heller annars lagstridigt. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förvaltningsdomstolens beslut att avslå besvären över kommunstyrelsens beslut.

Markanvändnings- och bygglagen 91 b §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.