27.12.2011/3757

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Vara i eget bruk - Vederlagsfri överlåtelse - Försäljning av telefonanslutningar - Överlåtelse av varor till kunder som ingått anslutningsavtal - Kampanjprodukt

Teleoperatören A Ab sålde mobiltelefonanslutningar i sitt eget namn och hade 2004 och 2005 ordnat en kundvärvningskampanj i samband med vilken bolaget till kunder som hade tecknat ett anslutningskontrakt hade överlåtit olika slags varor av icke obetydligt värde, såsom en handledsdator, en ministereoanläggning eller en mp3-spelare (kampanjprodukt). Varorna överläts inte till kunderna genast när de tecknade anslutningskontraktet, utan för att kunden skulle få varan förutsattes det att faktureringen för anslutningen under en bestämd tidsperiod hade nått upp till ett på förhand avtalat belopp och att anslutningskontraktet fortfarande var i kraft när kunden fick kampanjprodukten samt att han eller hon inte hade obetalda samtalsavgifter för mobiltelefonen.

Eftersom kampanjprodukterna inte överläts till kunderna genast när anslutningskontraktet ingicks och det vederlag som kunden betalade för användningen av anslutningen var lika stor oberoende av om villkoren för att kampanjprodukten skulle överlåtas var uppfyllda eller inte, ansågs överlåtelserna av kampanjprodukterna inte ha skett mot vederlag. Därför skulle A Ab enligt bestämmelserna om eget bruk av varor betala mervärdesskatt för den vederlagsfria överlåtelsen av varorna till de kunder som tecknat anslutningskontrakt.

Efteruppbörd av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1.-31.12.2004 och 1.1.-31.12.2005.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 20 § och 21 §
Rådets sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 5.6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.