21.12.2011/3684

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Inkvarteringsverksamhet - Skattesats - Resebyråtjänster - Tjänst inköpt av näringsidkare - Direktivs inverkan

A Ab:s huvudsakliga verksamhet var uthyrning av stugor och lägenheter, men bolaget var också en sådan researrangör som avses i 80 § i mervärdesskattelagen. Bolaget hade ingått försäljningsavtal med ägare till över 300 semesterställen, där inkvarteringstjänster tillhandahölls. Bolaget marknadsförde och fakturerade samtliga dessa ställen i sitt eget namn så, att en kund som köpte inkvarteringstjänster inte visste vem som ägde stället där han övernattade. Bolaget ansågs sälja inkvarteringstjänster i sitt eget namn för ägarens räkning (kommissionshandel). Bolaget sålde inte andra tjänster till de kunder som köpte inkvarteringstjänsterna.

Enligt 80 § 1 mom. i mervärdesskattelagen tillämpas det särskilda system som gäller resebyråjtänster endast när en researrangör i sitt eget namn säljer varor och tjänster som han köpt av en annan näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande. Enligt artikel 306.1 i mervärdesskattedirektivet ska medlemsstaterna tillämpa en särskild ordning för mervärdesskatt på resebyråers transaktioner om resebyråerna handlar i eget namn gentemot kunder och använder andra beskattningsbara personers leveranser och tjänster för att tillhandahålla reseprestationer.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med näringsikdare i 80 § 1 mom. i mervärdesskattelagen avses detsamma som med beskattningsbar person i artikel 306.1 i mervärdesskattedirektivet. Personer som inte bedriver rörelsemässig försäljning av varor och tjänster är inte näringsidkare som avses i 80 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. A Ab skulle inte tillämpa det särskilda system som gäller resebyråtjänster på uthyrning av semesterställen när bolaget köpte tjänsterna av andra än sådana verksamhetsutövare som skulle betraktas som näringsidkare/beskattningsbara personer (skattskyldiga). På den försäljning som det nu var fråga om kunde således tillämpas den reducerade skattesats som gäller resebyråtjänster.Till den del som semesterställena ägdes av näringsidkare/beskattningbara personer (skattskyldiga) skulle det säskilda systemet som gäller resebyråtjänster däremot tillämpas på uthyrning av semesterställen om uthyrningen skedde i anslutning till en reseprestation.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 19 § 1 mom., 80 §, 84 § och 85 a § 1 mom. 2 punkten
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 a och 2.1 c, artikel 9.1 samt artikel 306, 307 och 308
Unionens domstols dom i målet C-163/91 Van Ginkel
Unionens domstols dom i målet C-31/10 Minerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.