11.7.2011/1998

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Familjeliv - Minderårigt barn

En utländsk medborgare, som alltsedan 2004 hade varit bosatt i Finland, hade år 2007 fått veta att han i sitt hemland hade en son som var född år 1994, varefter han för sonen hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Migrationsverket hade avslagit hans ansökan och den regionala finska förvaltningsdomstolen hans besvär över Migrationsverkets beslut.

Ändringssökanden hade aldrig bott tillsammans med sonen och hade träffat honom endast under två resor till hemlandet. Med ett beslut av en domstol i hemlandet hade ändringssökanden dock blivit sonens vårdnadshavare. Detta hade skett efter förvaltningsdomstolens ovan nämnda beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett enbart formellt vårdnadsförhållande inte skapade något sådant verkligt familjeband mellan far och son att sonen med hänvisning till detta förhållande kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband. När ansökan gjordes var sonen cirka 15 år gammal och hade i hela sitt liv bott i sitt hemland, i en bekant kulturmiljö med nära anförvanter. Med hänsyn till detta bedömde högsta förvaltningsdomstolen att det inte heller var förenligt med sonens bästa att han i detta skede flyttade till helt nya förhållanden, trots att han själv hade uttryckt en önskan att få flytta till Finland.

Utlänningslagen 6 §, 37 § 1 mom., 47 § 3 mom. och 66 a §
Europeiska människorättskonventionen artikel 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.