21.3.2011/754

Utlänningsärende - Avvisning - Inreseförbud - Brottslig handling - Allmän säkerhet - Arbetsorsak - Helhetsbedömning

En mätning med en precisionsalkometer visade att en utlänning hade 0,32 mg/l alkohol i utandningsluften. Polisinrättningen hade avvisat personen till hans hemland och samtidigt meddelat honom ett två år långt inreseförbud på hela Schengenområdet. Personen i fråga hade tidigare dömts till 60 dagsböter för grovt rattfyller samt meddelats körförbud.

Förvaltningsdomstolen hade avslagit de besvär som anförts över avvisningen och inreseförbudet. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd till den del som det var fråga om avvisning, men nog till den del som det var fråga om inreseförbud.

Genom att göra sig skyldig till rattfylleri äventyrar man andra vägtrafikanters säkerhet. Av denna händelse och omständigheterna kring den kunde man dock inte sluta sig till att personen i fråga skulle komma att upprepa den handling med vilken han äventyrat den allmänna säkerheten. Genom sitt arbete hade han anknytning till Finland och övriga stater inom Schengenområdet och resor i olika europeiska länder var en del av hans näringsverksamhet. Ett inreseförbud skulle hindra honom att delta i evenemang som var viktiga för honom med tanke på hans näringsverksamhet.

Vid en helhetsbedömning av omständigheterna i målet ansågs ett två år långt inreseförbud som omfattade hela Schengenområdet vara en oskäligt sträng påföljd i detta fall.

Utlänningslagen 5, 146, 148 och 150 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.