16.12.2010/3764

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplan med rättsverkningar - Del av generalplaneområde - Ändringssökande - Förvaltningsdomstol - Fullföljd - Besvärstillstånd

Stadsfullmäktige hade 30.3.2009 godkänt en ändring av en detaljplan. Stadsfullmäktiges beslut hade överklagats hos förvaltningsdomstolen, som hade avslagit besvären. Ändringen av detaljplanen gällde huvudsakligen ett område som omfattades av en generalplan med rättsverkningar. Eftersom en del av det område som detaljplaneändringen avsåg låg utanför generalplaneområdet, kunde förvaltningsdomstolens beslut överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen utan att det förutsattes besvärstillstånd.

Markanvändnings- och bygglagen 188 § 5 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.