29.10.2010/3064

Flygtrafikärende - Prövning av ansökan - Marknadsdomstolen - Specialdomstol - Behörighet - Rådets förordning om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen - Statligt stöd

Marknadsdomstolen är en specialdomstol, om vars behörighet bestäms i marknadsdomstolslagen. Till marknadsdomstolens behörighet hörde inte att pröva om en myndighet hade förfarit i strid med rådets förordning (EEG) nr 2408/1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen eller om förbjudet statligt stöd har beviljats.

Marknadsdomstolslagen 1 §
Lagen om offentlig upphandling (1505/1992) 9 § 1 mom. (1530/2001)
Landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (1994:43)
Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.