14.10.2010/2682

Utlänningsärende - Ansvarsbegränsningsförordning - Återsändning enligt Dublinförordningen - Registrerad olaglig inresa till Grekland - Betydelse av underårighet

När A hade sökt asyl i Finland hade han uppgivit sig vara underårig, trots att han före inresan till Finland i samband med en olaglig inresa till Grekland hade registrerats som en person som hade uppnått myndig ålder. Enligt artikel 6 i ansvarsbestämningsförordningen ska i frånvaro av en familjemedlem den medlemsstat där en underårig har gett in sin ansökan vara ansvarig för prövningen av asylansökan. När A enligt handlingarna inte hade gett in någon asylansökan i Grekland utan gjorde detta först i Finland, kunde han inte när sökte asyl i Finland betraktas som myndig enbart av den anledningen att han tidigare i Grekland hade registrerats som en person som uppnått myndig ålder. Vid handläggningen av målet skulle man väga in alla utredningar och medel för bestämning av ansvaret enligt ansvarsbestämningsförordningen som stod till förfogande.

Rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (ansvarsbestämningsförordningen) artiklarna 5, 6 och 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.