14.10.2010/2681

Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordning - Återsändning enligt Dublinförordningen - Asylansökan på Malta - Betydelse av underårighet

När A hade sökt asyl i Finland hade han uppgivit sig vara underårig. Han hade dock lämnat andra uppgifter om sig själv än när han hade sökt asyl på Malta, där han hade uppgivit sig vara myndig. Eftersom A hade sökt asyl på Malta och ett asylförfarande där hade inletts för honom och han hade beviljats uppehållstillstånd där, var Malta enligt artiklarna 6 och 9 i ansvarsbestämningsförordningen ansvarig för handläggningen av A:s asylansökan. Mot bakgrund av de upplysningar som fanns att tillgå om myndighetsverksamheten, åldersbestämningsmöjligheterna samt sjuk- och hälsovården på Malta kunde A inte anses befinna sig i en sårbar ställning enbart med hänvisning till sin påstådda underårighet eller utredningen om sitt hälsotillstånd.

Rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat artiklarna 5, 6 och 9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.