3.9.2010/2050

Mervärdesskatt - Marginalbeskattningsförfarande - Använda bilar - Återförsäljningssyfte - Användning som tjänstebil

A Ab, som bedrev detaljhandel med motorfordon, sålde nya person- och paketbilar samt bedrev byteshandel med bilar. När A Ab köpte begagnade personbilar utan skatt, tillämpade bolaget i allmänhet det marginalbeskattningsförfarande om vilket bestäms i 79 a § i mervärdesskattelagen. Nu hade A Ab planer att före återförsäljningen av några bilar som bolaget köpt in utan skatt och behandlat i marginalbeskattningsförfarande börja använda dem som tjänstebilar för sina anställda. Bolaget bedömde att bilarna skulle komma användas som tjänstebilar under ungefär en månads tid. En anställd skulle inte nödvändigtvis alltid få samma bil till sitt förfogande, utan skulle få ta den bil som för tillfället fanns att tillgå i bytesbilhallen eller på bolagets parkeringsplats utanför affären. En bil som en anställd använde skulle under dagen vara utrustad på samma sätt som andra bytesbilar. Bilen skulle vara försedd med prislapp och också annars hållas i försäljningsskick.

Eftersom A Ab i första hand för försäljning hade anskaffat de begagnade personbilar som bolaget hade för avsikt att låta sina anställda använda som tjänstebilar, hade A Ab anskaffat personbilarna för skattepliktig återförsäljning så som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen. A Ab kunde således tillämpa marginalbeskattningsförfarande vid återförsäljning av sådana begagnade personbilar som vid inköpstidpunkten hade bokförts under marginalbeskattade inköp och som använts som tjänstebilar före den skattepliktiga återförsäljningen till kunderna.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 29.4.2009 - 31.12.2010

Mervärdesskattelagen 79 a § 1 och 3 mom., 79 j § 1 mom. och 79 k § 4 mom.
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 311.1, stycke 5
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-280/04, Jyske Finans

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.