8.7.2010/1708

Begäran om förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol - Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Finansiella tjänster - Swifttjänster - Omvänd skattskyldighet

Bank A Abp hade köpt swifttjänster av en belgisk sammanslutning, som ägdes av flera banker och till vars verksamhet bland annat hörde att i oförändrad och mot utomstående skyddad form över ett eget överföringsnät förmedla meddelanden som hänförde sig till betalningsrörelse och clearing av värdepappershandel mellan banker.

Högsta förvaltningsdomstolen begärde med stöd av artikel 267 i FEUF förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol om huruvida styckena 3 och 5 i artikel 13 B d i Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) skulle tolkas så, att swifttjänster som används i betalningsrörelse och clearing av värdepappershandel mellan banker ska vara befriade från mervärdesskatt.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 267
Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 13 B d, styckena 3 och 5
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-2/95, Sparekassernes Datacenter
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-235/00, CSC Financial Services
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 9 § 1 mom. samt 41, 42 och 68 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.