12.3.2010/470

Direkt beskattning - SICAV-bolag - Vinstutdelning - Dividend

A Ab fick vinstutdelning från ett SICAV-fondbolag med rörligt kapital, som hade sitt säte i Luxemburg. I sin ansökan om förhandsavgörande hade bolaget förklarat att SICAV-bolaget delägare enligt sina andelar hade rätt att delta i fondens allmänna möte, rösträtt vid fondens sammanträden samt rätt att göra anspråk på en andel av bolagets avkastning och en andel av bolaget om det upplöstes. Delägarna svarade för bolaget och dess förbindelser endast med det kapital som de placerat i bolaget. SICAV-bolaget leddes av en styrelse eller ett förvaltningsråd, vilka utsågs av delägarna. Bolaget var befriat från att betala inkomstskatt i Luxemburg, där bolagets vinstutdelning betraktades som dividend. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den utdelning som A Ab fick av SICAV-bolagets vinst skulle betraktas som dividend även i den beskattning som verkställdes i Finland. Förhandsavgörande för åren 2006 och 2007.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 a §
Inkomstskattelagen 33 d § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.