23.2.2010/322

Program för utveckling av landsbygden - Stöd för projekt för utveckling - Utbetalning av stöd - Tilläggsförsäkringspremie - Stödberättigad kostnad - Hänförlig kostnad - Pensionsstadga - Lagstadgade bikostnader

En tilläggsförsäkringspremie på sju procent, som en skogscentral skulle betala till försäkringsbolaget Eläke-Tapio grundade sig på ett avtal mellan Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och arbetsgivaren om pensionförmånerna för personalen i organisationer för främjande av privat skogsbruk. Tilläggspensionspremierna reglerades av bestämmelserna i pensionsstadgan. Skyldigheten att betala tilläggsförsäkringspremien hänförde sig inte till utvecklingsprojektet och kunde inte hänföras till projektet så, att den skulle betalas av de medel med vilka projektet finansierandes. Det var således inte fråga om sådana lönekostnader som arbetsgivaren skulle betala som lagstadgade bikostnader och som hade kunnat godkännas som stödberättigade kostnader och således att betalas av stödet för projektet för utveckling av landsbygden.

Rådets förordning (EG) 1685/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna artikel 30.1 och 30.3

Kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna, 2 stycket punkt 2.2. i reglerna i bilagan (regel 11).

Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000) 55 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2002 (32/2002) 13 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.