5.2.2010/193

Miljötillstånd - Avfallshantering - Kraftverk - Behandling av avloppsvatten - Avsvavlingsanläggning - Filterkaka

Ett kraftverk hade som ändamål för sin verksamhet att producera energi. Energiproduktionen skedde huvudsakligen genom förbränning av stenkol. I samband med avsvavligen av rökgaser upptod det vid behandlingen av avloppsvattnet slam, så kallad filterkaka. Enligt miljötillståndsansökan hade man bränt upp filterkakan tillsammans med stenkolet. Andrahandsalternativet hade varit att lägga upp filterkakan i högar på ett för ändamålet avsett område. Enligt sökanden fanns det inga andra möjligheter att använda filterkakan på ett nyttigt sätt än att bränna upp den. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde den bedömningen att man inte hade bränt upp filterkakan i huvudsakligt syfte att producera energi, utan för att detta vara ett mera ekonomiskt alternativ för sökanden att bli av med filterkakan än vad det hade varit att lägga upp den i högar. Filterkakan skulle betraktas som avfall som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen.

Miljöskyddslagen 43 § 1 mom. 2 punkten och 45 § 1 mom.
Avfallslagen 3 § 1 mom. 1 punkten och 6 §
Avfallsförordningen 3 §
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (1129/2001) 11 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.