8.1.2010/12

Jordbruksärende - Gårdsstödsrättighet - Återbetalning av felaktigt tilldelade gårdsstödsrättigheter - Tillämpliga bestämmelser - Kommissionens förordning - Verkställighet av EU-förordning

Enligt artikel 73 a i Rådets förordning (EG) nr 796/2004 skal en jordbrukare som felaktigt har tilldelats stödrättigheter lämna de felaktigt tilldelade stödrättigheterna till den nationella reserven. Enligt 10 § 4 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd har arbets- och näringscentralen rätt att vidta åtgärder för återbetalning av stödrättigheter. Följaktligen var jordbrukarens skyldighet att lämna stödrättigheterna till reserven på ett bindande sätt reglerad i Rådets förordning och i nationell lag bestämdes att behörigheten att verkställa de åtgärder som återlämnandet av rättigheterna förutsatte tillhörde arbets- och näringscentralen, som i sin beslutsprocess var skyldig att tillämpa bland annat förvaltningslagen. Dessa bestämmelser utgjorde i sig en tillräcklig grund för arbets- och näringscentralens beslut om att stödrättigheterna skulle återlämnas och det var till denna del inte nödvändigt att till exempel genom en förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om förfarandet vid återlämnandet.

Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008, artikel 73 a
Lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 10 § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.