22.10.2009/2593

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning -Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Miljötillstånd - Torvproduktion - Ändringssökande med anledning av att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte har tillämpats - Regional miljöcentrals beslut

I besvär som anförts i ett ärende som gällde miljötillstånd för ett torvproduktionsområde yrkades att beslutet skulle upphävas på den grunden att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning borde ha tillämpats i detta enskilda fall. Den regionala miljöcentralen hade inte fattat något i 19 § 3 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsett beslut om att det inte var nödvändigt att tillämpa förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. På basis av den utredning som fanns att tillgå i handlingarna i målet och med hänsyn till 17 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning hade högsta förvaltningsdomstolen dock förutsättningar och behörighet att ta ställning till om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning var behövlig i detta ärende.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 4 § 2 mom. (458/2006), 6 § 1 mom. (458/2006), 17 § 2 mom. (458/2006) och 19 § 3 mom. (458/2006)
Förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 6 § och 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.