21.10.2009/2577

Kommunalärende - Statligt stöd - Annan än kommunmedlem - Besvärsrätt

Ett bolag som inte hade sitt säte i kommunen ansågs ha rätt att anföra besvär i ett kommunalärende som gäller sådant stöd från kommunen på vilket gemenskapsrättens bestämmelser om statligt stöd möjligen bör tillämpas. Målet gällde uppförandet av ett affärscentrum med ett verkningsområde som sträcker sig över kommungränserna. Den snedvridning av konkurrensen som stödåtgärderna eventuellt kan medföra ansågs således kunna påverka bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Kommunallagen för landskapet Åland 113 § 1 mom.

Kunnallisasia - Valtiontuki - Ulkokuntalainen - Valitusoikeus

Ulkokuntalaisella yhtiöllä katsottiin olevan valitusoikeus Euroopan yhteisön oikeudessa valtiontueksi mahdollisesti luettavaa kunnan tukea koskevassa kunnallisasiassa. Kyseessä on liikekeskushanke, jonka vaikutuspiiri ulottuu yli kuntarajojen. Tukitoimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvalla kilpailun vääristymisellä saattoi siten olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja asemaan markkinoilla.

Ahvenanmaan maakunnan kuntalaki 113 § 1 momentti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.