29.9.2009/2376

Offentlig upphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Rättegångskostnader - Dröjsmålsränta

Bestämmelsen i 80 § 3 mom. i lagen om offentlig upphandling om tillämpning av förvaltningsprocesslagen vid handläggningen av ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet skulle i fråga om ersättning av rättegångskostnader tillämpas även när marknadsdomstolen beslutat avvisa ansökan och avslå sökandens yrkande om ersättning av rättegångskostnader på den grunden att marknadsdomstolen inte var behörig i saken.

När högsta förvaltningsdomstolen bestämmer att de rättegångskostnader för vilka yrkats ersättning i marknadsdomstolen ska ersättas, ska på ersättningen betalas dröjsmålsränta från det att en månad har förflutit från dagen när högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 80 § 3 mom.

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 74 § 1 och 2 mom., 75 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.