18.6.2009/1573

Körförbud - Körkort - Körrätt - Polis - Dom i brottmål - Förvaltningsdomstol - Allmän domstol

Polisinrättningen hade med anledning av äventyrande av trafiksäkerheten meddelat A körförbud gällande för en viss tid. Tingsrätten hade dömt A till böter för samma gärning. Förvaltningsdomstolen hade förkastat A:s besvär över polisinrättningens beslut. Efter detta beslut av förvaltningsdomstolen hade hovrätten ändrat tingsrättens dom i brottmålet och friat A från åtalet för äventyrande av trafiksäkerheten. Hovrätten hade således ansett att A inte hade gjort sig skyldig till den gärning som varit den enda grunden för körförbudet. Med hänsyn till denna nya utredning i målet hade det vid en efterhandsbedömning således inte funnits grunder att meddela A körförbud.

Vägtrafiklagen 75 § 2 mom. 3 punkten, 76 § 1 mom. 3 punkten, 77 § 1, 3 och 4 mom. och 78 § 3 mom.
Strafflagen 23 kap. 1 §

Se HFD 2009:60.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.