15.6.2009/1551

Avfallsavgift - Fritidsbostad - Liten användning - Besvärstillståndsärende

Skyldigheten att betala avfallsavgift uppstod när en fritidsbostad stod till förfogande för fritidsboende. Ett påstående om att fastigheten knappast alls användes för övernattning eller matlagning var inte en tillräcklig grund för en sådan befrielse från avfallsavgift som avses i 30 § 2 mom. i avfallslagen. Då även avfallskärlen var placerade på rimligt avstånd i kommunen, skulle för ägaren till fritidsbostaden bestämmas avfallsavgift enligt avfallstaxan. Förvaltningsdomstolens beslut att upphäva den kommunala myndighetens beslut och befria ägaren från skyldigheten att betala avfallsavgiften upphävdes och den kommunala myndighetens beslut sattes i kraft.

Avfallslagen 10 § 1 mom. (605/1997), 10 § 4 mom. (452/2004), 11 § (452/2004), 28 § 1 mom., 30 § 1 och 2 mom. (452/2004) och 31 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.