3.7.2008/1633

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Regional miljöcentrals beslut - Byggande av naturgasrör - Inlösningstillstånd

Det var fråga om sträckningen av en ny, cirka 90 kilometer lång naturgasledning. Rörets diameter var 500 millimeter. Den regionala miljöcentralen hade ansett att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte skulle tillämpas på projektet och statsrådet hade beviljat inlösningstillstånd för det.

För att gräva ner röret och lägga ner det behövdes ett 28-33 meter brett arbetsområde, som på skogsbeklädda områden förutsatte att träden fälldes på ett nästan 30 meter brett område. Där röret skulle dras eller i dess närhet fanns det vissa värdefulla naturobjekt och grundvattenområden. De konsekvenser som projektet skulle komma att ha under byggtiden, särskilt genom den tunga trafiken, kunde åtminstone på vissa områden komma att samverka med konsekvenserna av ett bergbrytningsprojekt. Med beaktande av projektets omfattning och övriga egenskaper, förläggningsplats och konsekvensernas art kunde det medföra sådana betydande skadliga miljökonsekvenser som kunde jämställas med de konsekvenser av gasrör som avses i projektförteckningen i 6 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006). Enligt punkt 8 b i nämnda 6 § är gasledningar som är över 40 kilometer långa och har en diameter på över DN 800 millimeter sådana projekt på vilka bedömningsförfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas direkt med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

På ovan nämnda grunder skulle den regionala miljöcentralens beslut upphävas. Eftersom någon sådan miljökonsekvensbeskrivning som förutsätts i lagstiftningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte hade funnits med inlösningsansökan, skulle även statsrådets beslut upphävas och ansökan om inlösen avslås med hänsyn till 6 § 4 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter samt 13 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 4 §, 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag 458/2006, 13 § samt 17 § 2 mom. och 19 § 3 mom., sådana de lyder i lag 458/2005
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 6 § 8 b punkten och 7 §
Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 5 § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.