4.6.2008/1390

Kommunalärende - Besvärstid - Besvärsgrunder - Försening - Unionsbestämmelsen om statsunderstöd - Tillämpning - Inkommet genmäle - Avvisande av besvär utan prövning i sak

Stadsstyrelsen i A hade beslutat sälja ett outbrutet område till ett aktiebolag. Förvaltningsdomstolen hade med stöd av 90 § i kommunallagen avslagit B:s och C:s besvär över beslutet. Efter besvärstidens utgång hade B och C i ett genmäle i högsta förvaltningsdomstolen yrkat att stadsstyrelsens beslut skulle upphävas även på den grunden att det outbrutna området hade sålts till underpris, vilket stod i strid med stadsstödsbestämmelserna för Europeiska unionen. Enligt 90 § 3 mom. i kommunallagen ska ändringssökanden framföra i paragrafens 2 mom. avsedda besvärsgrunder innan besvärstiden löper ut. I förvaltningsdomstolen hade B och C inte före besvärstidens utgång yrkat att stadsstyrelsens beslut skulle upphävas på den grunden att det outbrutna området hade sålts till underpris. Av denna anledning och när någon sådan utredning om att stadsstyrelsens beslut stod i strid med stadsstödsbestämmelserna för Europeiska unionen inte hade framlagts att det hade varit möjligt att pröva denna besvärsgrund, skulle besvären i högsta förvaltningsdomstolen avvisas utan att prövas i sak.

Kommunallagen 90 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.