31.10.2007/2785

Fiske - Yrkesfiskare - Yrkesfiskarregistret - Införande i register - Juridisk person - Aktiebolag

Frågan i målet gällde huruvida en arbetskrafts- och näringscentral hade gått lagenligt till väga när den avslog ett aktiebolags ansökan att bli antecknad i yrkesfiskarregistret. Aktiebolaget hade sitt säte i Finland. Av ordalydelsen i 6 a § i lagen om fiske samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskenäringen kunde man dra den slutsatsen att avsikten var att i yrkesfiskarregistret skulle antecknas endast fysiska personer som bedrev fiske, oberoende av om de gjorde detta som självständiga yrkesutövare eller som anställda.

Lagen om fiske 6 § 1 och 4 mom. samt 6 a §
Förordningen om fiske 1 § 1 mom.
Lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 4 och 10 §
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskenäringen 1 och 11-13 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.