29.9.2006/2512

Markanvändning och byggande - Generalplan - Planbeskrivning - Den finska och svenska lydelsen av 40 § i markanvändnings- och bygglagen

Bestämmelsen i 40 § i markanvändnings- och bygglagen har på svenska fått en annan lydelse än på finska. Enligt bestämmelsens svenska språkdräkt hör till en generalplan förutom plankartan, planbeteckningarna och planbestämmelserna även planbeskrivningen. Enligt den finska språkdräkten hör till generalplanen endast plankartan, planbeteckningarna och planbestämmelserna, medan det om planbeskrivningen sägs att den ansluter sig till planen.

I regeringens proposition till Riksdagen med förslag till reform av byggnadslagstiftningen (RP 101/1998) sägs i detaljmotiveringen till 40 § i markanvändnings- och bygglagen bland annat att "planbeskrivningen för en generalplan är inte - i motsats till kartan, bestämmelserna och beteckningarna - en del av generalplanen och har därför inte någon direkt rättslig verkan. Beskrivningen, där man presenterar de uppgifter som behövs för att bedöma planens mål, olika alternativ och deras verkningar samt motiven till lösningarna, kan därför inte heller vara föremål för ändringssökande." Med hänsyn till detta och då man vid tillämpningen av bestämmelsen i hävdvunnen praxis har ansett att planbeskrivningen inte utgör en del av generalplanen, kan 40 § i markanvändnings- och bygglagen trots den lydelse som bestämmelsen har på svenska inte tolkas så, att planbeskrivningen skulle höra till generalplanen.

40 § i markanvändnings- och bygglagen
Jfr. även 55 § i markanvändnings- och bygglagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.