Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2005

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

15.3.2005/555
Överlåtelseskatt - Fjärrvärmebehållare
11.3.2005/539
Mervärdesskatt - Allmännyttigt samfund - Ansökan om att bli skattskyldig - Försäljning som utgör rörelse - Fördelning av kostnader - Försäljning till medlemmar - Skattefrihet
10.3.2005/515
Detaljplan - Gatuplan - Gatuområde - Gångbana - Slänt till vägbank - Öppet dike
4.3.2005/464
Anslag - Besvärsanvisning - Två besvärsanvisningar - Felaktig besvärsanvisning - Tidpunkten när besvärstiden börjar löpa - Kommunalbesvär - Marktäktstillstånd
3.3.2005/439
Beskattning av försäljningsinkomst av virke - Aktiebolag - Trädbestånd som kan avverkas - Periodisering av anskaffningsutgift
2.3.2005/422
Beskattningsförfarande - Förtäckt dividend - Skatteobjekt - Aktionär - Passiv aktionär - Bulvan - Familjebolag - Tillämpning av bestämmelse om kringgående av skatt till den skattskyldiges fördel
17.2.2005/299
Fiskevårdsskyldighet - Utplanteringsplan - Fiskevårdsskyldighets slutliga innehåll - Justering av skyldighet - Besluts överklagbarhet - Behörig myndighet - Fiskerihushållningsmyndighet - Miljötillståndsverk - Vattenärende
10.2.2005/274
Förmögenhetsbeskattning - Företagstillgångars värde - Kalkyl över nettoförmögenhet - Anläggningstillgångar - Fastighet - Mark - Byggnad - Beskattningsvärde - Oavskriven anskaffningsutgift - Värde i balansräkningen
10.2.2005/271
Vattenärende - Byggande i vattendrag - Byggande av brygga - Nyttjanderätt till någon annans område - Samtycke av delägarlag
4.2.2005/254
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig vinst av överlåtelse av aktier - Byte av aktier - Apport - Bolag under bildning - Nyemission av aktier - Överlåtelse
31.1.2005/209
Besluts överklagbarhet - Elsäkerhet - Övervakningsåtgärd
28.1.2005/199
Hjortdjur - Jaktlicens - Jaktvårdsdistrikt - Jakträtt - Bosatt i kommunen - Statens mark - Forststyrelsen - Utarrendering av jakträtt - Jakttillstånd - Privat område
21.1.2005/140
Vattenärende - Byggande av grundvattentäkt - Tagande av grundvatten - Förbud mot ändring av vattendrag - Bäck - Tillståndsprövning - Fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsavgift
18.1.2005/89
Kommunalt ärende - Godkännande av budget - Anslag - Bidrag för bil - Allmän skyldighet att ordna service
20.1.2005/84
Markanvändning och byggande - Kommunalt ärende - Byggnadsordning - Område i behov av planering - Tillräcklig utredning
18.1.2005/75
Läkemedelsärende - Läkemedelspreparat - Naturläkemedel - Naturläkemedelspreparat - Klassificering - Varors fria rörlighet - Åtgärd som till sina verkningar motsvarar kvantitativa importrestriktioner - Skydd av folkhälsan - Proportionalitetsprincipen
10.1.2005/15
Fredningsområde - Grundande av fredningsområde - Vård och ökning av fiskbeståndet - Fiskeområde - Lagen om fiske - Utredning av en fråga
3.1.2005/2
Rättshjälp - Rättegångskostnader - Förvaltningsmyndighets ersättningsansvar - Part - Motpart
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.