Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2005

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

8.6.2005/1396
Skyldighet att översätta och tolka - Ärende som inletts av en myndighet - Mentalvårdsärende - Vård oberoende av patientens vilja - Beslut om vård oberoende av patientens vilja
8.6.2005/1385
Miljötillstånd - Iståndsättningsskyldighet - Gruvdrift - Gruvrätt - Avslutande av verksamhet - Tillståndsvillkor
7.6.2005/1364
Lagen om fiske - Arbetskrafts- och näringscentral - Spöfiskeavgift - Utdelning av medel - Fiskeområde - Fiskeområdes ägare - Utredning av ärende - Jord- och skogsbruksministeriet - Anvisning - Belastning som fiske innebär
7.6.2005/1359
Lagen om fiske - Arbetskrafts- och näringscentral - Ändringssökande - Besvärsnämnden för lantbruksnäringar - Besvär - Besvärstillstånd - Fiskevårdsavgift - Mete - Pilfiske - Allemansrätt - Utdelning av medel - Jord- och skogsbruksministeriet - Fastställda grunder
31.5.2005/1304
Stöd för skogsbruk - Stödtagare - Kommun - Gemenskapsrätt - EG-förordning - Nationell lagstiftningskompetens
27.5.2005/1280
Beskattning av personlig inkomst - Ersättning som med stöd av naturvårdslagen betalts med anledning av ett beslut om förekomstgränser - Skadestånd
20.5.2005/1221
Vattenärende - Iståndsättning av sjö - Nyttjanderätt - Allmänt behov
9.5.2005/1072
Kommunalt ärende - Utvecklingsplan för vattenförsörjningen på en kommuns glesbygdsområden - Överklagbarhet
6.5.2005/1064
Kommunalt ärende - Domarjäv - Framställande av invändning
4.5.2005/1059
Markanvändning och byggande - Stranddelgeneralplan - Krav på innehållet i generalplan - Planebestämmelser - Byggande av vattenklosett
3.5.2005/1039
Vattenärende - Upphörande av flottning - Rensning av flottled - Återställande av flodbädd - Fiskeriekonomisk iståndsättning av älv
2.5.2005/1028
Vattenärende - Förvaltningstvång - Förbud mot ändring av vattendrag - Behov av tillstånd - Förändring i vattenmiljön - Älvlandskap - Markåtgärder
29.4.2005/1019
Vattenärende - Ledande av vatten från vattendrag - Fiskodling - Undantag från tillståndsbeslut - Temporär bestämmelse
28.4.2005/1006
Miljöskydd - Förvaltningstvång - Bildepå - Verksamhetsutövare - Konkursbo
25.4.2005/954
Miljötillstånd - Behörighet - Kommunal miljövårdsmyndighet - Regional miljöcentral - Överföring av ärende till rätt myndighet - Stensubstans - Stenkross - Avfall - Avfallshantering - Krossning av överbliven lösbruten sten
11.4.2005/802
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Överlåtelseförlust - Valutaderivathandel - Positiv eller negativ differens
11.4.2005/800
Besvärsrätt - Miljötillstånd - Bränslemack
6.4.2005/761
Beskattning av personlig inkomst - Tillämpning av skatteavtal - Allmänt skattskyldig i Finland - Dubbel bosättning - Överlåtelsevinst
22.3.2005/642
Förvaltningstvistemål - Kostnadstvist mellan kommuner - Underhållsstöd - Obehörig vinst - Ändring av hemkommun
21.3.2005/628
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Stor detaljhandelsenhet - Försäljningsareal för livsmedel - Likvärdigt bemötande - Näringsidkare - Konkurrensläge - Oskälig olägenhet
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.