Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2005

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

23.9.2005/2450
Beskattning av personlig inkomst - Naturliga avdrag - Resekostnader - Särskilt arbetsställe - Specialbransch - Schaktningsbranschen - Veckoslutsresor - Veckoslutsinkvartering
20.9.2005/2413
Miljötillstånd - Avfallshantering - Avfall som begrepp - Nickelslagg - Produkt
6.9.2005/2223
Offentlig upphandling - Anhängiggörande av ansökan - E-post - Komplettering av ansökan
29.8.2005/2143
Kommunalt ärende - Revision - Jäv
26.8.2005/2140
Miljötillstånd - Allmän tillståndsplikt för verksamhet - Omläggning av verksamhet för vilken beviljats tillstånd när omläggningen ökar utsläppen från verksamheten och deras effekter - Gruvdrift - Olägenhet till följd av skakning - Vibrationsnivå
25.8.2005/2119
Personrätt - Identitetskort - Utlänning - Tillförlitlig identitet
22.8.2005/2063
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Rätt att göra avdrag - Skatteår - Två räkenskapsperioder - Förlust av näringsverksamhet
19.8.2005/2060
Vattenhushållningsärende - Dikning - Dike - Annans mark - Olovlig flyttning av dike - Kommunal miljövårdsmyndighet - Meddelande av rätt till dikning på någon annans mark - Förvaltningstvång - Förfarande - Skada - Ersättning
17.8.2005/2035
Kommunalt ärende - Indragning av skola - Upphävt beslut - Förbjudande av verkställighet
17.08.2005/2021
Vattenärende - Miljötillståndsverkets beslut - Avslag på ansökan - Besvärsrätt - Avvisande utan prövning - Part - Byggande av bro
03.08.2005/1914
Kapitalinkomst från skogsbruk - Resekostnader mellan bostaden och en skogsbrukslägenhet - Självriskandel
01.08.2005/1904
Kommunikationsmarknadslagen - Verkställighet av kommunikationsverkets beslut - Verkställighetsförbud - Direktivs inverkan på tolkningen av en bestämmelse - EG-rätt
27.7.2005/1898
Handikappservice - Byte av bil - Beräknande av ersättning
18.7.2005/1825
Utkomststöd - Försäljningspris för bostad - Bostadsförmögenhet - Periodisering av inkomst
11.7.2005/1762
Dikning - Dikningsförrättning - Väntevärde - Förtida avverkning - Skadestånd
4.7.2005/1710
Anställningsoption - Arbetstagares död - Kapitalinkomst - Förvärvsinkomst
4.7.2005/1707
Förskottsuppbörd - Uthyrning av arbetskraft - Skattefria resekostnadsersättningar - Daglig resa från bostaden till den egentliga arbetsplatsen
1.7.2005/1705
Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Fel i skattedeklaration - Uppsåt eller grov vårdslöshet
30.6.2005/1672
Mervärdesskatt - Utländsk näringsidkare - Skatt som skall återbäras - Avdragsrätt - Användning för skattepliktig rörelse - Arbetsresa - Privat konsumtion - Hotellfrukost
30.6.2005/1671
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Förmedlingstjänst - Resebyråtjänst - Båtbiljett
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.