15.12.2005/3357

Offentlig upphandling - Ålands landskapsregering - Upphandling som överstiger tröskelvärdet - Marknadsdomstolens behörighet - Lufttrafik - Avbrytande av upphandlingsförfarande utan att upphandling genomförs

Högsta förvaltningsdomstolen prövade besvär över marknadsdomstolens beslut gällande offentlig upphandling av lufttrafik som Ålands landskapsregering verkställt och vars preliminära totala värde översteg tröskelvärdet.

I anbudsinfordran hade meddelats att anbudsinfordran gällde endast i det fallet att inget företag anmälde sin avsikt att bedriva kommersiell trafik på rutten i fråga. Upphandlingsenheten hade inte förfarit felaktigt när den avbröt upphandlingsförfarandet utan att verkställa någon upphandling, sedan ett av de luftfartsbolag som hade deltagit i anbudstävlan hade meddelat sin avsikt att inleda kommersiell lufttrafik på rutten. Högsta förvaltningsdomstolens ändrade inte marknadsdomstolens beslut att avslå det yrkande på gottgörelse som framställts av det luftfartsbolag som hade inlett den kommersiella lufttrafiken.

Lagen om offentlig upphandling 9 och 12 §
Landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling
Självstyrelselag för Åland 25 § 2 mom.
Rådets direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.