10.11.2005/2916

Beskattning av inkomst av näring - Förlust - Rätt till avdrag - Lånefordran på dotterbolag - Överlåtelse av lånefordran - Överlåtelseförlust

X Oy hade för avsikt att med en enda överlåtelseakt överlåta alla sina aktier i ett dotterbolag, i vilket X ägde hela aktiestocken, samt även sin fordran på dotterbolaget till en mottagare som inte hörde till samma koncern, X. Enligt köpebrevet transporterades lånefordran till ett pris som avsevärt understeg fordrans nominella värde. De aktier som överlåtelsen avsåg var anläggningstillgångar, som kunde överlåtas skattefritt, varför den överlåtelseförlust som skulle komma att uppstå vid överlåtelsen inte var en utgift som X Oy kunde dra av i sin beskattning.

X Oy begärde förhandsavgörande om sin rätt till avdrag för den överlåtelseförlust som uppstod genom överlåtelsen av lånefordran. Centralskattenämnden yttrade att om rätten till avdrag för sådana fordringar som hänförs till finansieringstillgångarna bestäms i 17 § 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, enligt vilken slutliga konstaterade värdenedgångar på övriga finansieringstillgångar än försäljningsfordringar är avdragsgilla. Enligt 16 § 7 punkten i lagen om beskattning av inko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.