8.11.2005/2911

Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Den nya utlänningslagens ikraftträdande - Verkställbart beslut om att en person skall avlägsnas ur landet - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet

Asylsökanden A hade 16.6.2004, innan förvaltningsdomstolen 7.9.2004 fattade ett verkställbart beslut om att A skulle avvisas, ingått äktenskap med en finsk medborgare, utan att dock underrätta förvaltningsdomstolen om saken. Utlänningsverket avslog 2.8.2005 A:s ansökan om uppehållstillstånd, vilket A hade sökt med hänvisning till äktenskapet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A med stöd av 50 § 1 mom. och 40 § 3 mom. i den nya utlänningslagen (301/2004) hade rätt att uppehålla sig i landet tills uppehållstillståndsärendet hade avgjorts med ett laga kraft vunnet avgörande eller ett nytt verkställbart beslut hade fattats om att A skulle avlägsnas ur landet. Det beslut om avvisande av A som fattats med stöd av 1991 års utlänningslag (378/1991) upphävdes.

Omröstning 4-3 om motiveringen

Utlänningslagen (378/1991) 1 § 4 mom., 20 § 1 mom. 3 punkten, 37 § 2 mom. och 38 § 1 mom. samt den nya utlänningslagen (301/2004) 40 § 3 mom., 50 § 1 mom. och 196 §.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.