8.11.2005/2868

Markanvändnings- och bygglag - Undantag - Strandområde - Tana älv

Med hänsyn till de särskilda landskapsförhållandena och höjdförhållandena i terrängen vilka rådde i i Tana älvdal, ansågs en 450 meter från älvstranden belägen byggplats för en fritidsbostad under nämnda förhållanden vara belägen på ett sådant strandområde som avses i 72 § 2 mom. I markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och bygglagen 72 § 1 och 2 mom., 171 och 172 §.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.