8.11.2005/2867

Miljötillstånd - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Tillståndsvillkor - Kyllager - Kylämne - Ammoniak

Kravet i 43 § 3 mom. i miljöskyddslagen att bästa tillgängliga teknik skall användas gällde inte själva den verksamhet som miljötillståndet avsåg, utan förebyggande och begränsning av de utsläpp som verksamheten medförde. När ansökan om miljötillstånd grundade sig på att ammoniak användes som kylämne i de kyllager som ansökan avsåg, kunde verksamhetsutövaren inte med stöd av nämnda lagrum med ett tillståndsvillkor förpliktas att i själva lagringsverksamheten använda teknik som grundade sig på användning av annat kylämne än ammoniak.

Miljöskyddslagen 3 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 1 mom. 3 punkten och 43 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.