1.11.2005/2802

Miljötillstånd - Vattendrag - Förorening - Miljötillståndsmyndighet - Kommunal miljövårdsmyndighet - Förvaltningsdomstol - Behörighet

Enligt 28 § 2 mom. 1 punkten och 31 § 2 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen behövs miljötillstånd av den regionala miljöcentralen för verksamhet som kan förorsaka förorening av vattendrag. En förvaltningsdomstol hade därför inte behörighet att ändra ett miljötillstånd som en kommunal miljötillståndsmyndighet hade beviljat, när ändringen skulle ha inneburit att det hade blivit tillåtet att genom en regnvattenbrunn släppa ut avloppsvatten i ett öppet dike, som mynnade ut i ett vattendrag där utsläppet kunde förorsaka förorening och miljötillståndsmyndigheten i sitt beslut inte hade tillåtit en sådan åtgärd..

Miljöskyddslagen 28 § 2 mom. 1 punkten och 31 § 2 mom. 2 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.