28.10.2005/2765

Beskattning av personlig inkomst - Beskattning av överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift för aktie som givits som dividend

X Abp hade som dividend till sina aktieägare delat ut aktier i Y Ab. När dividendtagaren A överlåter sådana aktier i Y Ab som han har erhållit som dividend, beräknas överlåtelsevinsten så, att som anskaffningsutgift för Y-aktierna betraktas deras gängse värdet vid den tidpunkt när dividenden stod att lyfta.

Anskaffningsutgiftens belopp påverkades inte av att endast en del av dividenden betraktas som skattepliktig inkomst för A, enligt vad som bestäms i 33 a § (716/2004) i inkomstskattelagen och lagens ikraftträdelsestadgande.

Förhandsavgörande för skatteåret 2005.

Inkomstskattelagen 46 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.