28.10.2005/2741

Kommunikationsmarknadslag - Besvärsrätt - Rätt att föra talan - EG-rätt - Direktiv

Med hänsyn till 127 § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen och 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen hade slutanvändaren av en telefonanslutning inte rätt att överklaga Kommunikationsverkets beslut, med vilket ett teleföretag med betydande marknadsinflytande pålades skyldigheter i grossistledet av den inkommande samtalstrafiken till företagets mobilnät. Bestämmelsen i artikel 4.1 i direktivet 2002/21/om rätt att söka ändring i en nationell regleringsmyndighets beslut innebar ingen ändring i fråga om tillämpningen av ovan nämnda nationella bestämmelser.

Kommunikationsmarknadslagen 127 § 3 mom.
Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.