26.10.2005/2728

Förmögenhetsbeskattning - Skattepliktiga tillgångar - Anställningsoption - Kalkylerad skatteskuld - Nettotillgångar

A hade åren 1997 och 1999 använt sina anställningsoptioner så, att han i beskattningen för 1997 av dessa ansågs ha fått förmåner motsvarande förvärvsinkomster till ett belopp av 1 667 456 mark och i beskattningen för 1999 förmåner motsvarande förvärvsinkomster till ett belopp av 13 111 749,45 mark.

Enligt 34 § i förmögenhetsskattelagen avdras den skattskyldiges skulder från de skattepliktiga tillgångarna. En förmån som erhållits genom en anställningsoption räknas enligt 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen som skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren.

I förmögenhetsbeskattningen är det meningen att skatteobjektet skall vara den skattskyldiges nettoförmögenhet. I förmögenhetsbekattningen har enligt hävdvunnen praxis kalkylerad skatteskuld inte avdragits som skuld. När den med förmögenheten förknippade skatteskulden har väsentlig betydelse för den skattskyldiges betalningsförmåga, är det dock motiverat att i förmögenhetsbeskattningen ta hänsyn till denna skuld. Med beaktande av att den förmån som den skattskyldige får när han utnyttjar sina anställningsoptioner beskattas som den skattskyldiges förvärvsinkomst, skulle A:s skattepliktiga tillgångar minskas med beloppet av den kalkylerade skatteskuld som uppstod till följd därav.

Skatteåren 1997 och 1999

Förmögenhetsskattelagen 34 §

Inkomstskattelagen 66 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.