25.10.2005/2717

Hörande - Förvaltningsförfarande - Utredning - Rättsprincip - Åland

Principen om rätten att bli hörd framgick av 21 § 2 mom. I Finlands grundlag. Enligt den rättsprincip som lagrummet gav uttryck för skall en part beredas tillfälle att avge förklaring med anledning av sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Hälsonämnd hade i ett ärende som gällde sanitär olägenhet skaffat ett sakkunnigutlåtande, som kunde ha haft inverkan i ärendet. Med hänsyn till ovan nämnda rättsprincip borde A ha givits tillfälle att ge sin förklaring med anledning av utlåtandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.