17.10.2005/2608

Offentlig upphandling - Val av anbudsgivare - Uteslutande av anbudsgivare från urvalsförfarande - Av utomstående utfärdat kompetensintyg

I ett upphandlingsförfarande som gällde en stads asfalteringsarbeten skulle anbudsgivarna enligt anbudsinfordran styrka sin kompetens med ett av en privaträttslig förening utfärdat kompetensintyg. Med hänsyn till kravet att kandidater och anbudsgivare skall behandlas jämbördigt och att diskriminering inte får förekomma och då det inte hade framgått varför inte den information som framgick av ett kompetensintyg inte kunde lämnas på annat sätt än genom uppvisande av intyget i fråga, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att en anbudsgivare inte hade fått uteslutas från urvalsförfarandet enbart av den orsaken att nämnda intyg saknades.

Lagen om offentlig upphandling 5 § 1 mom. (1247/1997) och 6 § 1 och 3 mom. (1247/1997)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.