17.10.2005/2607

Kommunalärende - Kommunfullmäktige - Arbetsordning - Bordläggning - Begäran

I stadsfullmäktiges arbetsordning föreskrevs att ett ärende som för första gången föreläggs fullmäktige skall bordläggas till nästa sammanträde, om minst en fjärdedel av de närvarande fullmäktigeledamöterna begär det. I annat fall fattas beslut om bordläggning med röstövervikt.

Vid ett kommunfullmäktigesammanträde med 43 närvarande fullmäktigeledamöter hade ledamoten A föreslagit att ett ärende som hade föredragits vid sammanträdet och som gällde beviljandet av ett bidrag skulle bordläggas. Ledamoten B hade understött A:s förslag. Vid omröstningen hade 13 röster givits för bordläggning och 29 röster för fortsatt handläggning av ärendet. Bordläggning hade således på det sätt som föreskrevs i arbetsordningen begärts av minst en fjärdedel av de närvarande fullmäktigeledamöterna. Fullmäktiges ordförande borde därför ha bordlagt ärendet till nästa sammanträde.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.