7.10.2005/2538

Beskattning av personlig inkomst - Utgift för inkomstens förvärvande - Ökning av levnadskostnader - Särskild bransch - Av arbetsgivaren ordnad arbetsplatsbespisning - Avdrag som motsvarar måltidsersättning

Timmermannen A arbetade under tiden 11.8. - 31.12.2004 för ett byggföretag som utförde arbeten på kärnkraftverksbygget i Olkiluoto. A:s arbete var av sådan art att han inte hade någon ordinarie arbetsplats och han begav sig dagligen hemifrån till sitt särskilda arbetsställe. På arbetsplatsen fanns en personalrestaurang för byggherrens anställda, som byggföretagets anställda, även A, fick anlita. Eftersom A:s arbetsgivare inte hade något avtal med byggherren om att byggföretagets anställda fick anlita byggherrens personalrestaurang, ansågs A:s arbetsgivare inte ha ordnat arbetsplatsbespisning på ett särskilt arbetsställe eller i dess omedelbara närhet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A under nämnda förhållanden förorsakades en sådan ökning av levnadskostnader som med stöd av 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen gav honom rätt till avdrag för inkomstens förvärvande. Som avdragsgillt belopp godkändes det högsta belopp som skattestyrelsen fastställt för måltidsersättning under skatteåret 2004. Förhandsbesked för skatteåret 2004.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 30 § 3 mom. och 31 § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.