7.10.2005/2537

Beskattning av personlig inkomst - Skattefria resekostnadsersättningar - Dagpenning - Arbetsresa - Egentlig arbetsplats - Särskilt arbetsställe

B Oy, som var underentreprenör för kärnkraftverksbygget i Olkiluoto, hade sänt sin arbetstagare A till byggplatsen för att där under två års tid utföra installationsarbeten. Under denna tid kan det hända att A någon dag åt gången kan arbeta också i B Ab:s verksamhetslokaler i Åbo. Under den tid som A arbetar i Olkiluoto kommer A:s familj att stanna i Åbo, där även A:s stadigvarande bostad kommer att förbli. A hade möjlighet att övernatta i Olkiluoto i en bostad som arbetstagaren har hyrt för att där inkvartera 4-5 utsända arbetstagare åt gången, eller göra resan mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A:s arbete i Olkiluoto med hänsyn till arbetsuppdraget längd och andra omständigheter i anslutning till arbetsarrangemangen inte kunde betraktas som arbete som utfördes på ett särskilt arbetsställe, utan att kärnkraftverksbygget i Olikluoto utgjorde A:s egentliga arbetsplats. De dagpenningar som betalades till A var skattepliktig inkomst oberoende av om A övernattar i den bostad som arbetsgivaren tillhandahåller för tillfällig inkvartering eller dagligen gör arbetsresa mellan Åbo och Olkiluoto med egen bil. Förhandsavgörande för åren 2005-2007.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 31 § 4 mom., 71 § 1 mom., 72 § 1 mom. och 73 §

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2005 (30.11.2004/1082)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.