Resultat

Med termen "ändringssökande" hittades 130 resultat.

20.4.2020/1727 KHO:2020:42
Extraordinärt ändringssökande - Mervärdesskatt - Tullförfarande - Försäljning (som riktar sig) utanför unionen/gemenskapen - Exportförsäljning - Villkor för skattefrihet - T1-transiteringsförfarande - Utförselbekräftat överlåtelsebeslut
20.1.2020/131 HFD:2020:3
Naturvårdslagen - Förvaltningstvång - Skogsavverkning - Anmälan om användning av skog - Natura 2000 -område - Natura-bedömning - Prövning av om en bedömning behövs
17.12.2019/5927 HFD:2019:161
Utlänningsärende - Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Internationellt skydd - Ny ansökan - Avvisning - Verkställighetsbestämmelse - Förvaltningsdomstolens behörighet
22.10.2019/4963
Kommunalärende - Vattenförsörjning - Avgift för vattentjänster - Anslutningsavtal - Taxebeslut - Avgift för tilläggsanslutning - Ändringssökande
11.10.2019/4680 HFD:2019:128
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Avslag på rättelseyrkande - Rätt att få ett motiverat beslut - Ändringssökande
3.10.2019/4466 HFD:2019:127
Förvaltningsbesvär - Tidpunkt för anhängiggörandet - Barnskydd - Omhändertagande - E-postmeddelande av en ledare på vårdplatsen - Rättsskydd som en grundrättighet
26.9.2019/4348 HFD:2019:123
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Förälders samiska identitet - Förälder upptagen i vallängden för senaste val - FN:s människorättskommittés synpunkt - Gruppidentifikation och samernas självbestämmanderätt
19.9.2019/4184 HFD:2019:119
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Invalidpension - Muntlig förhandling - Ny utredning - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019/4183 HFD:2019:118
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Muntlig förhandling - Domstolens prövning ex officio - Ärende som gäller återkrav - Bedömning av svikligt förfarande
12.9.2019/4095 HFD:2019:112
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Fastställande av försörjningsförutsättningen - Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd - Familj som bor i gemensamt hushåll
26.8.2019/3821
Extraordinärt ändringssökande - Domstolsavgift som högsta förvaltningsdomstolens föredragande påfört - Ansökan om besvärstillstånd gällande biträdes arvodesyrkande - Avslagen besvärstillståndsansökan - Till buds stående besvärsmedel - Talerätt - Avvisande av extraordinärt ändringssökande
19.8.2019/3695 HFD:2019:97
Besvärsrätt - Vattenlagen - Vattenhushållningsärende - Århuskonventionen - Ekonomisk zon - Miljöorganisation - Stiftelse - Stadgeenligt verksamhetsområde - Projektets influensområde
19.8.2019/3692 HFD:2019:96
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Processadress - Inkomstbeskattning
5.7.2019/3224 HFD:2019:90
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Sametingsvalet - FN:s människorättskommitté - MP-konventionen - Bryta mot internationell konvention - Förutsättningarna för återbrytande - Upptagning i vallängd - Ursprungsfolk - Samedefinitionen - Självidentifikation - Gruppgodkännande - Helhetsbedömning
5.7.2019/3166 HFD:2019:89
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - FN:s människorättskommitté - Bryta mot internationell konvention - Förutsättningarna för återbrytande - Sametingsvalet - Samedefinitionen - Upptagning i vallängd
17.5.2019/2243
Extraordinärt ändringssökande - Ministeriets beslut om att grunda en tjänst - Allmän organisering av ett ämbetsverk - Beslut som gäller tjänstehierarkin - Överklagbarhet - Återbrytning
1.3.2019/720
Statstjänsteman - Uppsägning -- Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs - Ikraftträdelse av lagändring - När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft
26.2.2019/703 HFD:2019:27
Extraordinärt ändringssökande - Besvär som gäller på ordande av serviceboende tillämplig lag - Servicens avgiftsbelagdhet - Klientens död - Anförande av besvär - Avgörande i sak - Övertagande av talan
16.1.2019/91 HFD:2019:4
Kommunalärende - Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsens ordförande - Jävighet - Jävighet enligt generalklausulen
20.12.2018/6051 HFD:2018:175
Offentlig upphandling - Temporärt verkställighetsförbud meddelat av marknadsdomstolen - Besvärstillståndsärende - Underlåtenhet att i marknadsdomstolen höra den som vunnit anbudstävlan - Fel i förfarande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.